Turun kaupungin yt-neuvotteluja seurasi mielenkiintoinen esitys: kaupunginjohtaja ehdottaa henkilöstön eduista säästämistä ja vain kaupungin johdon lomauttamista. Näin Turussa saavutetaan neljän miljoonan euron säästöt. Kyseinen esitys tarjoaa turkulaisille mittavat säästöt, mutta ne eivät heikennä kaupunkilaisten tarvitsemia palveluja.

Sopisiko samaa mallia kokeilla Uudessakaupungissa? Kaupunginjohtajaa tuskin pystyy lomauttamaan, koska hän johtaa koko organisaatiota, mutta entäpä hänen lähimpien alaistensa lomauttaminen? Voisimmeko lomauttaa esim. määrättyjä kulttuuripuolen johtajia? Hoksaisivatko esim. kaduista vastaavat kaupungin työntekijät, ilman johtajien ja päälliköiden ohjausta, hiekoittaa kulkuväylät silloin, kun on liukasta ja aurata lumet teiltä, kun niihin sataa lunta?

Määrättyjen johtajien lomautus saattaisi lopettaa jotkut hankkeet kaupungissamme. Jos esim. keskustan kehittäminen, Kaupunginlahden rantojen ehostaminen tai sihyn valmistelu loppuisi, jäisi useampi miljoonan euron hanke kesken. Onko tuolloin kyse kulujen siirtämisestä tulevaisuuteen vai kaupunkilaisten rahojen vapauttamisesta turvaamaan lakisääteiset palvelut?

Pitäisikö taloutta pyrkiä saamaan kuntoon joillakin muilla ohjeistuksilla esim. kieltämällä johtajien matkailu ulkomaille, kieltää johtajien melko avokätisesti harrastama ostopalveluiden (konsulttien) käyttö vai mitkä olisivat Sinun vaihtoehtosi Uudenkaupungin kaupungin taloudellisen tilan parantamiseksi?

Onhan jo nyt enemmän kuin odotettavissa, että pitkittyvä korona seurannaisvaikutuksineen, poikkeuksellisen suuri sihyhanke, paisuva ränsistyneiden ja jopa käyttökieltoa odottavien kuntakiinteistöjen määrä, keskeneräiset terveydenhuollon hankkeet ja kaupunkiorganisaation silminnähtävät johtamisongelmat ovat ajamassa Uudenkaupungin kaupungin kassan liian tyhjäksi. Kun kassa tyhjenee, jotkut muut sanelevat ne säästötoimet, joita kaupungin päättäjät eivät itse hoksaa oikea-aikaisesti, nyt, tehdä!  

Linkki:

Turun yt-neuvottelut päätökseen: kaupunginjohtaja ehdottaa henkilöstön eduista säästämistä ja vain kaupungin johdon lomauttamista