Turun hallinto-oikeudelle on osoitettu kuvista näkyvä kirjelmä. Siitä selviää kolmisivuisen asiakirjan päiväys, aihe ja kirjelmän tarkoitus erityisine perusteluineen ja vetoomuksineen.

Sihy_kiirehtiminen_1_3.jpg

Sihy_kiirehtiminen_2_3.jpg

Sihy_kiirehtiminen_3_3.jpg

Asiakirjan tekstistä selviää täsmällisiä lukuja kuluista, menoista, menetyksistä ja riskeistä (tosin arvioita!). Niillä on kuitenkin, poikkeuksellisesti, täsmällinen tasa-miljoonahinta. Kenen ilmoittamia?Sihyn kerrotaan maksavan 150 M€! Sen sijaan oman (U:gin kaupungin) työn arvoa sihypanostukseen tän mennessä ei ole pystytty laskemaan tarkkaan: siinä on miljoonan euron vaihteluväli, 3-4 M€. Miksi?

Kysymyksiä: onko kaupunkilaisille, päättäjille ja medialle annettu vääriä kustannustietoja? Jos on, niin miksi? Missä kouluissa (tarkemmin) on ollut vakavia sisäilmaongelmia, Pohitullin vai Viikaisten koulun rakennuksissa -molemmissako? Miksi niitä sisäilmaraportteja tai tietoja niistä ei ole toimitettu päättäjille? Mistä raportista selviää uimahallin sulkeminen viimeistään kolmen vuoden päästä?

Tähän kerrottuun Mörnestä ilman kaupungin vaakunia ja asiakirjapohjaa lähetettyyn asiakirjaan liittyen mielenkiintoinen ja harvinainen nyanssi on sekin, että hallinto-oikeus jalkautuu perehtymään alueeseen, jolle sihyä kaavaillaan.  Perjantaina 12.2.2021 klo 11.00 alkavaan katselmukseen on kutsuttu valittajat ja kaupungin edustaja, lisäksi Turun museokeskuksen / Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajille varataan tilaisuus osallistua katselmukseen.

Sopiikin kysyä, onko valtuutettuja tarkoituksellisesti johdettu harhaan antamalla heille virheellistä tietoa sihykustannuksista. Täytyykö sihy käsitellä uudelleen valtuustossa sen todellisten, jo tiedossa olleiden, kustannusten pohjalta? Saako valtuutetuille valehdella? Kuka tai ketkä ovat, ihan oikeasti, vastuussa syntyneestä sihyn viivästymisestä? Entä käsiteltiinkö YIT:tä tasapuolisesti kilpailutuksessa? Ole hyvä ja lue oheinen kirje ja kerro oma näkemyksesi asiasta.