Ukin_verotulot_2015_20.jpg
Näin Uudenkaupungin verotulot ovat muuttuneet vuosina 2015-2020. Kuvaa painamalla näet tietolähteen.
 
Syksy on uusien vuosibudjettien valmisteluaikaa. Mikä on tilanne nyt Ukissa?
Parhaita näköalapaikkoja ovat terveyskeskuksen ja päivystyksen odotusaulat, päiväkodit ja koulut. Niissä päivittäinen tilannekuva on oleelisesti muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana. Ukiin muuttaneilla monella on ja joillakin useita lapsia.

Ukissa on jo opetustoimessa lapsiryhmiä, joissa on enemmistönä muut kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvat. Nämä lapset puhuvat yli 40 eri kieltä äidinkielenään.
Loppuvuodesta 2020 varhaiskasvatuksessa oli lähes 80 monikulttuurista lasta.
Uudenkaupungin väestöstä, noin 15500 asukasta, noin 1200 on ulkomaalaistaustaisia.

Myös asuntotoimessa näkyy muutoksia. Osa ikääntyvistä hakeutuu lähemmäksi kaupunkikeskustan helppokulkuisempia ja pienempiä asuntoja. Mutta niitä ei ole liiemmin tarjolla paikkakunnan asuntojen keskiverron myyntihinnoilla. Uusissa asunnoissa on jopa kolmekertaiset neliöhinnat paikkakunnan keskiverron myyntihintoihin.

Ulkopaikkakunnilta Ukiin tulleet ja tulevat hakevat tarpeisiinsa soveltuvia asuntoja. Kaupungissa on eräänlainen asuntojen kohtaanto-ongelma.
Isoja asuntoja vapautuu enemmän, mitä niille olisi ottajia eli ostajia tai vuokraajia.
Ukin kaupunki ei ole tähän asukas- ja asuntorakenteen murrokseen riittävästi varautunut.

Väestöpohjan muuttuminen myös muutoin kuin ikääntyvien määrän osalta muuttaa kaupungin rahoitustarpeet ja kohdentamiset. Eli verorahoituksen painotuksia pitää muuttaa. Tämä ei näy kaupungin eri toimialojen budjettiesityksissä ja jo niissä tehdyissä -päätöksissä.

Edelleen esityslistoista ja pöytäkirjoista on nähtävissä samat suuntaviivat, joista naristaan eri yhteyksissä eli mitkä ehkä eniten näkyvät ja kuuluvat. Laululavaa ja liikekeskustan kehittämistä -sitäkö on ukilainen päätäntä edelleen vuonna 2022?
 
Soteuudistuksen tuleminen vuoden 2023 alussa ei näy. Jo päätetyt budjettiasiakirjat kertovat: huostaanotettujen lasten / lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon hoitokustannukset kasvavat, erilaisia määräaikaishankkeita käynnistellään monikielisyyden kasvun vuoksi. Mikä on määräaikaista tai pysyvää?
 
Mikä on kaupungin talouden ennuste, kun mistään konkreettisesta ei haluta luopua? Edelleen liian pienin panostuksin aiotaan pitää kaikkea sitä yllä, mikä on kaupungille kertynyt eri kuntaliitosten mukana. Tämä kehitys ei voi montaa vuotta jatkua, koska kerätyt verorahat hupenevat enenevässä määrin turhien tilojen ylläpitoon.
 
Ja, ettei nyt unohdu, sihy jos jokin, sekoittaa, tai paremminkin tyrmää koko budjettiperustan tulevaa sotea unohtamatta! 

Minkä lisäarvon päätöksentekoon tuovat valtuuston 25 uuttaa valtuutettua(10 uutta demaria, 5 uutta kokoomuslasista, 5 uutta persua, 3 uutta keskustalaista ja yksi uusi vasemmistoliiton ja yksi uusi pron valtuutettu)? Mitä kertoo Uudenkaupungin äänestysprosentti, joka alkaa neljällä(49,9%), onko kaupunkilaisten enemmistöltä mennyt usko muutokseen?
 
Täältä ao. linkeistä voi tutkia U:gin kaupungin keräämien verorahojen käyttöä: