torstai, 25. maaliskuu 2021

Vapaan blogin vapaa sana?

Uudessakaupungissa poliittiset keskustelut ovat persoonavetoisia ja perinteisesti jotkin persoonat ovat saaneet valtamediassa paremmin julkisuutta itselleen ja siinä sivussa jokin toinen persoona on jäänyt samassa mediassa täysin paitsioon. Pahimmillaan meidän mediamme asettui avoimesti tekemään jostain paikallispoliitikosta messiasta ja lyömään maanrakoon vasta-argumentteja esittäviä tai tietoa kaupunkilaisille janoavia päättäjiä.

Valtamedian valitessa puolensa ja sekaantuessa vaaleihin sekä päätöksentekoon pahimmillaan väärää tietoa jakaen, jäi vapaa mielenilmaisu ja keskustelu blogien sivuille. Kunnioitetun Harto Forssin blogi nousi tietoa jakavilla alustuksilla Uudenkaupungin merkittävimmäksi paikallisia asioita käsitteleväksi keskustelufoorumiksi, jossa jokainen sai vapaasti lisätä keskusteluun faktatietoa ja kertoa näkemyksensä kaupungin asioiden hoidosta.

Arvostetun vapaan keskustelun puolustajan Harto Forssin poistuessa keskuudestamme, jäi kaupunkimme keskusteluun vapaan blogin menevä aukko. Tätä aukkoa tämän blogin on tarkoitus täyttää mahdollisuuksien mukaan. Blogin taustalta ei löydy kaupungin päättäjiä vaan tavallisia kaupungin asioista kiinnostuneita kaupunkilaisia. Tästä johtuen, emme pysty tarjoamaan samanlaista tietoa kuin Harto Forss, ketä istui päättäjien pöydässä. Tästä johtuen tämä blogi on paljolti kommentoijien tietojen varassa.

Blogia ylläpitävät uusikaupunkilaiset haluavat pysyä tuntemattomina, koska Uudessakaupungissa asioista tapahtuva keskustelu kääntyy liian usein henkilökohtaisuuksiin meneväksi riidaksi, joka puolestaan vesittää faktoihin perustuvan asiallisen debattin. Blogin ylläpitäjillä ei ole muuta tarvetta, kuin synnyttää ja ylläpitää vapaata keskustelua, johon jokainen kaupunkilainen voi nimellä tai nimettömänä osallistua. Mikäli taustahenkilöillä olisi tavoitteita ryhtyä kuntapoliitikoiksi, kaipa he nimellään käyttäisivät tätä blogia nimensä esiin tuoden ponnahduslautanaan vallan kahvaan, sillä onhan tässä blogissa päivittäin useita satoja ja viikoittain tuhansia käyntejä.

Kiitämme blogin lukijoita, kommentoijia sekä blogia muissa medioissa markkinoivia henkilöitä osallistumisesta blogitalkoisiin, jolla pyrimme tarjoamaan yhden keskusteluvaihtoehdon kaupunkimme normaaliksi muuttuneen valtamedian ohessa. Toivomme vapaan keskustelun jatkuvan edelleen niin nimellä kirjoittavien kuin anonyymien voimalla. Voisiko seuraava keskusten aihe liikkua vaikkapa torille kaavailtuun 240 000 euroa kustantavaan laululavaan. Olisiko Sinulla muuta käyttöä tuolle rahalle?

torstai, 4. maaliskuu 2021

Sihystä paisui vakava terveysuhka!

Kohta siitä on neljä vuotta, kun edellinen kaupunginvaltuusto maaliskuun lopulla 2017 viime töinään siunasi kasvu-uran suurelle sihyseikkailulle. Istuva kaupunginvaltuusto on menestyksekkäästi tätä avattua uraa hiihtänyt. Nyt tästä seikkailusta on paisunut vakava terveysuhka suurelle osalle kaupunkilaisia. Myös niille, jotka eivät vielä maksa verojakaan kaupungin kirstuun vaan käyttävät Ukin kaupungin tarjoamia palveluita, tiloja.

Sihy on niellyt lähes kaiken toimintakyvyn etenkin tekniseltä virastolta, elinkeino-osaltolta, kaupungin johtoryhmältä, sulkenut silmät ja ummistanut korvat kaupungin ylimmiltä päättäjiltä.

Satoa aletaan nyt korjata keskellä kenties pahinta koronapandemian vaihetta keväällä 2021. Kaupungissa moni asia seisoo, jumittaa, tökkii, paisuu. Eskaloituu!

Kaupungissa on eräänlainen hälytystila ilman koronaakin. Siitä listaus:

  • Kalannin kaikki koulut ovat sisäilmaongelmaisia. Osa niistä on selkeästi jo maallikonkin mielestä purkukunnossa!
  • Sihyn alta purettavaksi päätetyt koulut ja uimahalli eivät olleetkaan sisäilmaongelmaisia Kalannin kouluihin verrattuna. 
  • Purettavaksi päätetyn terveyskeskuksen väistötilat, ostettu a-sairaala ja vuokrattava vihreä talo, osoittautuivat huomattavasti kalliimmiksi korjata, mitä päättäjille annettiin ymmärtää. 
  • Pääkirjaston väki on evakossa ainakin puoli vuotta ilmoitettua kauemmin, sisäilmaongelmien vuoksi.

Mihin nämä listatut vaikuttavat ja mikä on tilanne nyt? 

Niin Kalannin kouluissa opiskelevat kuin työskentelevätkään eivät tiedä, miten heidän kouluasiansa etenevät? A-sairaalaan ja vihreään taloon terveyskeskuksesta evakkoon lähtevät työntekijät eivät vielä tiedä, koska on muuttopäivä. Lomia ollaan siirretty ja niitä voidaan joutua siirtämään taas. Muutopäivät, mitkä ovat tuotu julki alkuvuonna, ovat siirtyneet kuukausia! Pääkirjastonkaan väistötiloissa olon pituutta ei vielä tiedetä. Remontti ei ole edes alkanut vielä!

Mitä tämä "kokonaisvaltainen" kiinteistöjohtaminen tarkoittaa?

Näissä mainituissa tiloissa niiden työskentelevät ja tiloja käyttävät ukilaiset asiakkaat altistuvat etenkin eri hengitystiesairauksille korjausta, niiden valmistumista tai parempia väistötiloja odotellessa. Jos rakennuksen huono sisäilma alkaa aiheuttaa terveyshaittoja, on tilanne kehittynyt jo turhan pitkälle. Oleilu liian pitkään ja riittävän "mikrobikyllästetyssä" ilmassa voi laukaista pysyviä hengitys- ja hermostosairauksia. 

Vaikka sairauksien syy-seuraussuhteiden arviointi on erityisen haastavaa, niin riskit ovat suuret. Mitä maksaa ukilaisen lapsen tai työntekijän pysyvä sairastuminen? Mitä jos näitä sairastumisten kustannuksia tulee Ukin kaupungin maksettavaksi vaikka 50 kappaletta? 

Maksaako kaupunki pysyväishaitoista ja osittaisista työkyvyn mennettämisistä miljoonakorvauksia hetken päästä? Lasketaanko tämä sihyn syyksi ja etenkin jos Ukin päättäjille annettiin muunneltua totuutta Pohitullin ja Viikaisten koulun ja uimahallin korjaus- ja muutoskustannuksista neljä vuotta sitten? 

Mitä mieltä sinä olet, mihin tämä johtaa?

Vai johtaako tätä kukaan? 

Tuoko tämä suurten kiinteistöjen terveysturvallisuus-tilanne lisää pito- vai työntövoimaa Ukille?

perjantai, 5. helmikuu 2021

Valmistelija vahvisti: SiHyn hinta 150M€!!!

Turun hallinto-oikeudelle on osoitettu kuvista näkyvä kirjelmä. Siitä selviää kolmisivuisen asiakirjan päiväys, aihe ja kirjelmän tarkoitus erityisine perusteluineen ja vetoomuksineen.

Sihy_kiirehtiminen_1_3.jpg

Sihy_kiirehtiminen_2_3.jpg

Sihy_kiirehtiminen_3_3.jpg

Asiakirjan tekstistä selviää täsmällisiä lukuja kuluista, menoista, menetyksistä ja riskeistä (tosin arvioita!). Niillä on kuitenkin, poikkeuksellisesti, täsmällinen tasa-miljoonahinta. Kenen ilmoittamia?Sihyn kerrotaan maksavan 150 M€! Sen sijaan oman (U:gin kaupungin) työn arvoa sihypanostukseen tän mennessä ei ole pystytty laskemaan tarkkaan: siinä on miljoonan euron vaihteluväli, 3-4 M€. Miksi?

Kysymyksiä: onko kaupunkilaisille, päättäjille ja medialle annettu vääriä kustannustietoja? Jos on, niin miksi? Missä kouluissa (tarkemmin) on ollut vakavia sisäilmaongelmia, Pohitullin vai Viikaisten koulun rakennuksissa -molemmissako? Miksi niitä sisäilmaraportteja tai tietoja niistä ei ole toimitettu päättäjille? Mistä raportista selviää uimahallin sulkeminen viimeistään kolmen vuoden päästä?

Tähän kerrottuun Mörnestä ilman kaupungin vaakunia ja asiakirjapohjaa lähetettyyn asiakirjaan liittyen mielenkiintoinen ja harvinainen nyanssi on sekin, että hallinto-oikeus jalkautuu perehtymään alueeseen, jolle sihyä kaavaillaan.  Perjantaina 12.2.2021 klo 11.00 alkavaan katselmukseen on kutsuttu valittajat ja kaupungin edustaja, lisäksi Turun museokeskuksen / Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajille varataan tilaisuus osallistua katselmukseen.

Sopiikin kysyä, onko valtuutettuja tarkoituksellisesti johdettu harhaan antamalla heille virheellistä tietoa sihykustannuksista. Täytyykö sihy käsitellä uudelleen valtuustossa sen todellisten, jo tiedossa olleiden, kustannusten pohjalta? Saako valtuutetuille valehdella? Kuka tai ketkä ovat, ihan oikeasti, vastuussa syntyneestä sihyn viivästymisestä? Entä käsiteltiinkö YIT:tä tasapuolisesti kilpailutuksessa? Ole hyvä ja lue oheinen kirje ja kerro oma näkemyksesi asiasta.

maanantai, 25. tammikuu 2021

Rahoitetaan Sihy vuokra-asuntojen myynnillä?

Uudenkaupungin_asukasluvun_kehitys.jpg

Lähde: https://uusikaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-uudestakaupungista/tilastot

Uusikaupunki eli, tähän astisen elinkaarensa menestyskautta, 1980- luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Tuolloin kaupunkimme väkiluku kasvoi ja oli korkeimmillaan 18 463 (1988). Kaupunki, jossa asukkaat nauttivat varsin tuoreissa kiinteistöissä toimivista terveyspalveluista ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksista, veti uudisasukkaita.

Pudotus on ollut huima, sillä joulukuussa 2020 uusikaupunkilaisten määräksi kirjattiin enää 15377 asukasta. Pudotusta kolmessa vuosikymmenessä yli 3000 asukasta! Sopii pohtia muutamaa asiaa.

Ensinnäkin, mihin hävisivät poismuuttaneiden tai kuolleiden uusikaupunkilaisten asunnot -tuskin he veivät niitä mennessään? Toinen kysymys tai pikemminkin opetus asukasluvun huippua ja alinta pistettä vertaamalla, voi todeta, että kaupunki, jossa on modernit tilat palveluille, vetää puoleensa uusia asukkaita. Tai ainakin veti. 

On hyvä muistaa vielä sekin, että aikoinaan Uusikaupunki myi vuokra-asuntojaan pois. Hyvän käytetyn auton hinnalla usea asukas ja sijoittaja osti Uudenkaupungin kaupungilta asunnon itselleen. Nyt, 2020-luvulla kaupungin huonoa taloustilannetta uhkaa syventää korona, sote, armoton kiinteistövelka, puhki paukkuvat vesijohdot ja viemärit sekä rajusti rapautuvat kulkuväylät.

Joko meidän on syytä varautua nykyistä pahempaan taloustilanteeseen ja turvata osa sihyn rahoitusta ja keskeneräisten terveyskiinteistöjen toiminta myymällä kaupungin omistuksessa olevat vuokra-asunnot? Uudenkaupungin kaupunki omistaa peräti 815 vuokra-asuntoa kerros- ja rivitaloissa. Asuntojen omistaminen kun ei ole kaupungin lakisääteisten palvelujen tuottamista. Löytyykö Sinulta joku toinen vaihtoehto saattaa kaupungin talous balanssiin?

Tietoa: https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/kaupungin-omistamat-vuokra-asunnot

perjantai, 8. tammikuu 2021

Vaalit vyöryvät päälle!

Nykyinen valtuustokausi alkoi värikkäästi. Jossain vaiheessa kaupunginjohtajalle esitettiin epäluottamusta äänin 23-21. Eri vaiheiden jälkeen luottamus löytyi ja päätöksenteko on edennyt pieniä valtuuston soraääniä lukuun ottamatta tärkeissä kaupungin talouden linjanneissa äänestyksissä 43-0. Keskustan Eero Hento, Pron Heikki Wala ja Matti Ankelo ovat tulleet näyttävän räväkästi esiin vaaleja ajatellen ja onnistuneesti luoneet keskustelua.

SDP, paikallinen mahtipuolue, lähtee vaaleihin istuvan valtuuston puheenjohtajan Jaana Vasaman vetämänä. Onko puolueessa siirrytty uuteen aikaan ja minkälaisesta ajasta on kyse. Vasemmistoliitto, menetti Harto Forssin pois menon myötä, ääniharavansa. Nyt sopii kysyä, kenestä on tämän surullisen aukon täyttäjäksi, tekeekö Sanna Loven paluun vai tuleeko tohtori pelastajaksi Meksikosta?

Kokoomuksen vakaa asema lienee vaaleissa selvä, vaikka sen seniorisiivestä on kuulunut sihysoraääniä. Vihreillä tilanne näyttää surkeimmalta, kun heidän ääniharavansa Jan Vuorenlaakso, 140 ääntä 2017, siirtyi johtavaksi virkamieheksi. Persujen ja Kristillisten toivo lienee vaaliliitossa, jossa ne saavat nykyiset 2+1 paikkaa. Tässä vaalipovausta, kuinka Sinä ennakoit vaalejamme?