Viranhaltijat valmistelevat, päättäjät päättävät ja viranhaltijat toteuttavat. Näin yksinkertaisesti toimii kuntien päätöksenteko. Kaikille toimijoille löytyy selkeä rooli. Lautakuntiin kerätty erityisosaaminen rakentuu alansa ammattilaisen valmistelijan ja asiantuntijajäsenten työllä. Hyvän esikäsittelyn ja vaihtoehtojen tarkan punnitsemisen jälkeen hallituksen ja valtuuston päätöksenteko muodostuu äärimäisen helpoksi. Kuntalain määräämä valmistelukuvio takaa, että syntynyt päätös noudattaa taloudellisia raameja ja kuntalainen saa osalleen parasta mahdollista palvelua, tiloja, toimintoja jne.

Taitava valmistelija kerää tietoa, esittää vaihtoehtoja ja kertoo käsiteltäväksi valmisteltujen esitysten mahdolliset edut, haitat sekä seuraukset. Taitavalla valmistelulla viranhaltija voi jopa estää päättäjien päätöksestä mahdollisesti seuraavat valitukset ja oikeudenkäynnit. Valmistelija on vain työntekijä, joka tekee työnsä. Hänelle itselleen päätöksellä ei ole väliä. Jos hän vielä asuu työpaikkakuntansa ulkopuolella, valmistelijalle ei itsensä tai perheensä kautta synny hyötyä tai haittaa luottamushenkilöiden tekemistä päätöksistä. Taitava valmistelija palvelee työnantajiaan eli kuntalaisia jakamalla avoimesti ja tasapuolisesti tietoa sekä vastaa avoimesti kuntalaisten esittämiin kysymyksiin.

Avoin tiedottaminen valmisteltavista asioista auttaa kaikkia kuntalaisia pysymään päätöksenteon kärryillä ja jopa vaikuttamaan omalla osaamisellaan valmisteluun. Taitava valmistelija tai päättäjä voi ennakoida jonkun päätöksen tai sen hylkäämisen vaikutuksia kuntalaisten saamiin palveluihin tai heidän tulevaan verotaakkaansa.

Saako tavallinen uusikaupunkilainen nauttia avoimesta valmistelusta ja noteeraavatko valmistelijat/päättäjät hänen toiveensa vai tuntuuko siltä, että valmisteltavista asioista vaietaan tai niitä esitetään tavalla, joka jättää jäljelle vain yhden toteutusvaihtoehdon? Voiko valmistelijan päätöksien seurauksista esittämät tulevaisuuden kuvat tuntua tuloshakuisilta, muuttua jopa painostamiseksi tai uhkailuksi? Miten laadukkaaksi, avoimeksi ja kuntalaisen huomioivaksi Sinä koet Uudenkaupungin kunnallispoliittisten päätösten valmistelun ja miten Sinä mahdollisesti muuttaisit valmistelukulttuuriamme?