Tämän päivän Uudenkaupungin Sanomat tarjoaa merkittävän uutisen, johon päättäjien tulee tarttua kiireellä. Kuluvana vuotena, jo tässä vaiheessa, uusikaupunkilaiset ovat synnyttäneet vauvaa vailla sen, mitä kaupungin vastaavat tilastot olivat koko vuoden 2019 osalta. Kaikkiaan olemme saaneet joukkoomme 94 Uudessakaupungissa, uusikaupunkilaisiksi muualla syntynyttä lasta.

Yhteensä ennakoidaan täällä tai tänne syntyvän kuluvana vuonna jopa 115 lasta. Mikäli em. pitää kutinsa, syntyvyyden lisääntyminen on plussalla 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Huomioidaan vielä sekin, että synnytyksen esioperaatioissa häärineistä kolmannes edustaa taustaltaan maahanmuuttajia.

Meidän sopii pohtia kasvaneen syntyvyyden taustavaikuttimia. Ensinnäkin, onko Sihy positiivisuudessaan nostanut uskoa Uuteenkaupunkiin tulevaisuuden kotikaupunkina ja mikä on kasvavien teollisuusyritystemme rooli varman uusikaupunkilaisen tulevaisuuden luojina?

Ovatko Alisenkadun demokatu, Rauhanpuiston riippumatot, kaunistettu Kaupunginlahden ranta jne. saanet uudet uusikaupunkilaiset viihtymään ja jopa sikiämään täällä? Vai johtuuko vierasmaalaisten maahanmuuttajien määrän suhteellinen osuus uusikaupunkilaisissa synnyttäjissä siitä, että heidän lähtökohdistaan tarkasteltuna Uusikaupunki on parempi asuinpaikka kuin suomalaisten täällä työskentelevien nykyinen asuinpaikka?

Syntyvyyden kasvu sisältää myös haasteita, jos pyrimme kohtelemaan kaikkia tulevaisuuden uusikaupunkilaisia tasavertaisesti. Osaammeko luoda jokaiselle erilaisen etnisen taustan omaavalle lapselle yhtä hyvät lähtökohdat kuin suomalaisille?

Onko Sihyn rakentamista syytä kiihdyttää Uudenkaupungin vetovoiman lisäämiseksi, entä kaupungin vapaa-ajan puitteiden parantamista tai liikekeskustan viihtymistä? Pitääkö meidän pilkkoa Sihy pienempiin yksiköihin, jotta vältymme kulttuurien yhteentörmäyksiltä vai voiko Sihy olla uusikaupunkilaisen monikulttuurisuuden onnistunut sulatusuuni?

Jos nykysuuntaus jatkuu, onko mahdollista, että Uudestakaupungista tulee Suomen ensimmäinen maahanmuuttajaenemmistöinen kaupunki?

Mitä ajatuksia, mahdollisuuksia tai vaaroja Uudenkaupungin Sanomien uutisoimat synnytysluvut herättävät Sinussa?